شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

" سلام "

+ حديثي زيبا از زبان حضرت زکريا(ع): به حضرت داوود(ع) وحي آمد «اي داوود خانه را پاک گردان تا بر تو مهمان آيم» عرض کرد: خدايا اين خانه کدام است که لياقت پذيرايي تو را دارد؟ خداوند فرمود:«دل بنده مومن» عرض کرد: اي داناي توانا،چگونه پاک گردانم؟ خداوند فرمود:« آتش عشق در او زن تا هر چه غير ماست سوخته گردد.» رسم عاشق نيست با يک دل دو دلبر داشتن يا زجانان يا ز جان بايد که دل برداشتن...
ساعت ویکتوریا
" سلام "
0 امتیاز
0 برگزیده
136 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
" سلام " عضو گروهی نیست
vertical_align_top