شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

" سلام "

+ پرنده اي که تنها به پرواز فکر مي کند هيچ وقت به ويراني لانه اش فکر نمي کند نگران فردايت نباش.‌.. خداي ديروز و امروز خداي فردا هم هست...
درب کنسرو بازکن برقی
" سلام "
0 امتیاز
0 برگزیده
136 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
" سلام " عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top