شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

" سلام "

+ پرنده اي که تنها به پرواز فکر مي کند هيچ وقت به ويراني لانه اش فکر نمي کند نگران فردايت نباش.‌.. خداي ديروز و امروز خداي فردا هم هست...
تسبیح دیجیتال
" سلام "
0 امتیاز
0 برگزیده
136 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
" سلام " عضو گروهی نیست
vertical_align_top